Еврогрупата - финансовите министри на страните от Еврозоната, официално одобри отпускането на един милиард евро на Гърция, предадоха световните медии. Това е в рамките на помощта, която се дава на страната от европейския спасителен механизъм (ЕС-МВФ).
Решението е взето предвид установения напредък в Гърция, където са приложени някои реформи, искани от донорите на страната, се казва в изявление на спасителния фонд на еврозоната.<br /> <br /> Сумата е част от одобрена през пролетта помощ в общ размер 8,3 милиарда евро. Остават за отпускане един милиард евро при условие, че Гърция извърши още някои реформи, което се очаква да стане до началото на август.<br /> <br /> Малко по-рано еврозоната одобри и отпускането на 600 милиона евро за Кипър. До момента спасителният фонд на еврозоната е отпуснал на острова 5,35 милиарда евро от предвидени общо 9 милиарда евро до 2016 г.<br /> <br /> Финансовите министри на страните от еврозоната започнаха и дискусии по начини за облекчаване на данъчната тежест върху трудовите възнаграждения, което според Европейската комисия е едно от средствата за съживяване на растежа и заетостта.<br />