Пет от последните осем европейски страни, присъединили се към еврозоната след създаването й през 1999 г., не са съответствали на едни и други критерии за встъпване във валутния съюз. По такъв начин тяхното присъединяване към еврозоната е незаконно, съобщи австрийският вестник Die Presse.
За да се присъедини към зоната на еврото, кандидатът трябва да съответства на определени икономически и финансови стандарти, известни като Маастрихтски критерии или критерии за конвергенция. Според данни на Die Presse, от 8 страни, присъединили се към еврозоната последни, 5 не са отговаряли на тези критерии.<br /> <br /> През 2001 г. към валутния съюз се присъедини Гърция, през 2007 г. &ndash; Словения, през 2008 г. &ndash; Малта и Кипър, през 2009 г. &ndash; Словакия, през 2011 г. &ndash; Естония, 2004 г. &ndash; Латвия, 2015 г. &ndash; Литва. Във всеки от случаите ЕК, ЕБ и ЕС са проверявали съответстват ли държавите на критериите на конвергенция.<br /> <br /> Die Presse отбелязва, че един от критериите е равнището на инфлация и ценовата стабилност. Равнището на инфлация на страните-кандидати за еврозоната, не трябва да надвишава равнището на трите най-развити икономики с повече от 1,5 процента.<br /> <br /> Анализирайки наличната информация, Die Presse прави извода, че в момента на влизане в еврозоната устойчива ценова динамика не са притежавали Гърция, Естония, Латвия и Литва.<br /> <br /> Друг разглеждан критерий от Die Presse е бюджетния дефицит &ndash; в предшестващата година страните-кандидати той не е трябвало да надвишава 3% от БВП.<br /> <br /> За Гърция той е бил 5,6% за периода от 2000 до 2007 г. Приемането на Гърция в еврозоната се оказва неправомерно едновременно в няколко отношения, подчертава австрийското издание.<br /> <br /> В момента на приемането на Малта нейният дефицит също превишавал допустимите показатели, обаче в дългосрочна перспектива страната е изпълнила необходимите условия по този критерии.<br /> <br /> Изхождайки от получените данни, изданието заключава, че приемането в еврозоната на Гърция, Малта, Литва, Латвия и Естония е било очевидно незаконно.<br /> <br /> В случаите със Словения и Словакия то е най-малкото спорно от юридическа гледна точка. Единствено в случая с присъединяването на Кипър, според статистиката, всичко е преминало в съответствие с установените правила./БЛИЦ<br />