Големите гребени върху главите на клюнестите динозаври са били използвани, за да ... общуват собствениците им помежду си.
С тяхна помощ животните издавали ниски звуци и са могли например да призовават брачните си партньори или да предупреждават роднините си за опасност, се посочва в доклад на канадски учени, прочетен на ежегодната конференция на Палеонтоложкото дружество за гръбначните животни. Клюнестите динозаври, познати още като хадрозаври, достигали на височина до 10 метра, движели се на двата си задни крайника и живеели във водоеми. Предната част на главата им напомнял клюн на патица, с чиято помощ те прецеждали дребни организми във водата. Много от тях имали на главите си големи израстъци във вид на гребен. Точната функция на този орган бе неизвестна, макар да съществуваха няколко предположения. Първо, обонятелен орган с голяма повърхност, която позволява на животните да усещат най-добре миризмите. Второ, регулативен орган за телесната температура. Трето, както показва компютърен модел, може да служи като резонатор за издаване на ниски звуци. Последното изследване потвърди правилността на тази хипотеза. С помощта на компютърна томография американски палеонтолози изследвали структурата на вътрешните повърхности на гребена и черепната кутия на динозаври от 4 вида. Това им помогнало да реконструират строежа на различните отдели в животинския мозък. Станало ясно, че обонятелният отдел на мозъка на динозаврите бил зле развит, затова и гребенът най-вероятно нямал отношение към обонянието. Затова пък вътрешното ухо било така устроено, че да чува ниските звуци. Именно такива звуци според предишните изследвания биха могли да издават животните с помощта на гребените. “Бяхме поразени от развитието на участъците в мозъка, свързани с висшата нервна дейност. И досега подозирахме, че гребените са служили за звуково и визуално общуване, но сега забелязахме, че мозъкът на тези динозаври би трябвало да се справя леко с подобна задача”, твърди ръководителят на изследването Лоурънс Уитмър от университета в Охайо, цитиран в съобщение на Палеонтоложкото дружество за гръбначните животни. Според учените гребените с различни размери и форми у различните видове са можели да служат за визуален отличителен признак, но най-важното е, че позволявали издаването на звуци, с чиято помощ динозаврите например привличали брачните си партньори. Известни са общо 40 вида клюнести динозаври. Останките им се откриват в наноси в Северна Америка, Азия и Европа. /РИА “Новости”