Съветът на Европа отправя остра критика за положението на малцинства в Босна и Херцеговина в доклад, публикуван днес.
Специално се обръща внимание на ромите, които според документа са изключени от обществения живот. Членовете на национални малцинства (албанци, черногорци, чехи, италианци, евреи, унгарци, македонци, германци, поляци, роми, руснаци, словаци, словенци, турци, украинци) продължават да фигурират в категорията &bdquo;други&rdquo; в конституцията на страната. По тази причина те не се възползват от същите политически права, които имат принадлежащите към трите главни етнически мнозинства в Босна &ndash; бошняци, сърби и хървати, пише в доклада, изготвен от Консултативния комитет (за Рамковата конвенция за защита на националните малцинства). /АФП<br />