Повечето украинци (81%) заявяват, че няма да могат да си плащат сметките след повишаването на тарифите за комунални услуги. Едва един на всеки десет жители на страната е готов да си плаща. Това сочат данните от изследване на общественото мнение, проведено от Research & Branding Group през май 2016 г.
Според данните от допитването, с разбиране към повишаването на тарифите се отнасят само 6% от украинците. С повишението не са съгласни 91%.

Отбелязва се, че дадените от респондентите отговори почти не се различават в зависимост от регионите на страната или типа на населения пункт. Най-уязвими от повишаването на тарифите са хората на възраст (60 години), 88% от които отбелязват, че няма да могат да плащат новите сметки.
 
От 1 юли в Украйна се повишават цените на топлото с между 75 и 90%. Също поскъпва цената и на топлата вода. От 1 август пък в страната ще поскъпне и студената вода. Като мотив за повишението от регулаторния орган посочват ръста в цените на електроенергията и повишаването на заплатите на работниците в предприятията.