Над 150 000 повърхностни метанови находища в Аляска и Гренландия са открили американски учени, съобщава Би Би Си. Залежите, дремали хилядолетия наред под арктическия лед, могат значително да повлияят върху промените в климата на Земята.
Изследователите твърдят, че находищата, освободени от топенето, вече влизат в пряк контакт с атмосферата. Освен &bdquo;древния&rdquo; метан са установени и много други газове, запечатани в ледовете. Имало и новообразуван метан, формиран от гниенето на водните растения.<br /> <br /> След въглеродния двуокис метанът е газът, оказващ най-силно влияние върху атмосферата, напомнят специалисти. Изследователи от различни държави проучват арктическите метанови находища, като напомнят, че това е районът с най-бързо затоплящ се климат и съответно &ndash; топене. <br /> <br /> Северозападен Сибир пък е покрит с тънък слой лед, който се предвижда да се стопи до 2100-та година. Когато това стане, ще се освободи огромно количество метан, което пък от своя страна ще доведе до ускоряване ефекта на глобалното затопляне.<br /> <br /> Все още не е изяснено колко сериозни ще бъдат последствията за климата на родната ни планета от освобождаването на &ldquo;духа от бутилката&rdquo;, отбелязват специалисти.