Европейската комисия ще даде срок на Гърция до 2010 г., на Франция и Испания – до 2012 г. и на Ирландия до 2013 г. да намалят бюджетния си дефицит до нивата, определени от Европейския съюз, съобщи представител на съюза.
Според наредбите на ЕС бюджетният дефицит на страните-членки трябва да бъде не повече от 3 % от брутния им вътрешен продукт, въпреки че страните имат право на известни отклонения при ръст на икономиката. През януари ЕК прогнозира, че дефицитите на страните ще надвишат трипроцентната граница с увеличаването на разходите на правителствата и намаляването на приходите от данъци при слабата икономическа активност. Дефицитът на Франция ще бъде 5,4 %, на Испания – 6,2 %, на Гърция – 3,7 %, а този на Ирландия – шокиращите 11,0 %. ЕК вече е започнала дисциплинарни процедури срещу четирите страни, както и срещу Латвия и Малта, защото са допуснали скока на дефицита си. /АФП