Европейската комисия (ЕК) смята, че Румъния върви в правилна посока в борбата с корупцията. Това е записано с проектодоклада на Брюксел, който официално ще бъде публикуван следващата сряда. Комисията приветства „бавния, но устойчив напредък” на Букурещ и отправя критики към политическите партии, които блокирали усилията да бъдат разследвани за корупция висши румънски политици.
„Бавен, но устойчив!” Така нарича Брюксел румънския процес на реформи. Комисията одобрява факта, че румънската Национална агенция за борба с корупцията е започнала дела срещу депутати и бивши министри, както и създаването на Национална агенция за интегритет. За резултатите на Румъния Брюксел пише: „Налице е скромно, но обещаващо начало!” Все още обаче институциите са крехки, висшите съдилища често издават леки или оправдателни присъди в големите процеси за корупция.

Комисията обръща внимание на факта, че въпреки обвиненията срещу бивши министри, напредък по делата няма, заради намесата на Парламента. Той блокира промени в законите за по-бързо събиране на доказателства и влияе върху разследванията. Подобно на България в Румъния също има хронична корупция в здравеопазването и образованието.

Изводите са, че борбата с корупцията трябва да бъде деполитизирана, а делата срещу депутати и министри освободени от парламентарна намеса. Румънското правителство не подкрепя решително нови антикорупционни мерки, като например фиксирани минимални присъди за корупция на висши политици.

Докладът не препоръчва предпазни клаузи, но заключава, че „Румъния започва да се движи в правилната посока”. /Дарик радио