Обемът на експорта на руски морски раци в Япония, САЩ, Корея и Китай през първото полугодие на годината двойно превишава регистрирания улов в страната, съобщава агенция „Интерфакс”.
Президентът на Съюза да далекоизточните рибари Дмитрий Дремлюга привел официални данни от задгранични митнически статистики, според които Русия за полугодието е продала в тези страни 36 хиляди тона раци. При това обемът на регистрирания улов в Далекоизточния рибовъден басейн през това време е бил едва 16,5 хиляди тона.<br /> <br /> По неговите думи тази статистика дава представа за мащабите на браконерството в Русия. Дремлюга отбелязял още, че все още няма данни за експорта от руските митници, обаче той предположил, че те също ще се различават от задграничните.<br /> <br /> Русия през последните години предприема множество мерки по борба с незаконния добив и експорт на раци. На 15 юли Русия подписа споразумение с Корея за борба с незаконния улов на раци. Аналогично споразумение е подписано и с Япония.<br /> <br /> <strong>БЛИЦ</strong><br /> <br />