Най-голямата италианска енергийна компания Enel и IFP - център за изследвания, насочени към разработване на технологии в сферата на енергетиката, транспорта и околната среда, ще изпробват първия по рода си процес за улавяне на газове, отделяни след горене, информира ПронтоСофия.
Тестовете ще бъдат извършени в пилотна станция, която ще бъде построена от Enel на територията на въглищната централа в италианския град Бриндизи, съобщиха от италианската група със седалище в Рим.<br /> В рамките на своите изследвания по улавяне на CO2 IFP разработи уникална технология за пречистване на димни газове с помощта на химически разтворител. Центърът продължава изследванията си, за да оптимизира процеса и да намали оперативните разходи. Постигнатите подобрения трябва да доведат до пестене на енергията, необходима за възстановяване на разтворителя. Съдържанието на амоняк в димните газове също трябва да бъде намалено значително, за да се спазят нормите за емисиите в атмосферата. Споразумението с Enel ще позволи на IFP да изпробва и демонстрира подобренията.<br /> Enel &ndash; втората по инсталирани мощности европейска ютилити компания (83,3 GW), взе стратегическо решение да участва пряко в демонстрацията на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS), с което ще даде гаранции за бъдещото използване на въглищата в производството на електроенергия. Пилотната станция, която компанията се ангажира да изгради в централата в Бриндизи, ще заработи до началото на 2010 г. и ще позволи утвърждаване на основните принципи на изследвания процес.<br /> IFP и Enel работиха съвместно по оптимизиране на мащабите на станцията през 2008 г., а сега ще си сътрудничат в наблюдаването на тестовете и анализирането на резултатите. Споразумението ще позволи на Enel да затвърди позициите си в сферата на улавянето на CO2. <br /> Enel е най-голямата енергийна компания в Италия и втората по инсталирани мощности в Европа. Компанията произвежда, разпространява и продава газ и електроенергия в Европа, Северна и Латинска Америка. Enel присъства в 22 държави с приблизително 83 300 MW производствена мощност и обслужва близо 49 млн. енергийни и газови потребители. В България компанията е собственик на наскоро рехабилитираната и модернизирана ТЕЦ &bdquo;Енел Марица Изток 3&rdquo; &ndash; първата централа на лигнитни въглища на Балканите, работеща изцяло в съответствие с европейските екологични изисквания. /БЛИЦ<br /> <br />