Издателите на „Британика” (Encyclopædia Britannica) обявиха отказа си да издават енциклопедията на хартиени носители, съобщи Agence France Presse.
&bdquo;Британика&rdquo;, излизала в течение на 244 години, ще стане &bdquo;напълно цифровизирана, се казва в изявление на разпространителите на изданието &ndash; американската компания Encyclop&aelig;dia Britannica. &bdquo;Това е последната крачка в нашата еволюция от издателство, каквото бяхме, до създател на цифрови обучаващи продукти, каквото сме в сегашния момент&rdquo; &ndash; се казва в изявлението на Encyclop&aelig;dia Britannica.<br /> <br /> Енциклопедия &bdquo;Британика&rdquo; е най-старата англоезична универсална енциклопедия, чието първо издание се е появило през 1768 година. От момента на основаването на &bdquo;Британика&rdquo; до сега са излезли 15 &bdquo;хартиени&rdquo; многотомни издания.<br /> <br /> Пикът в продажбите на &bdquo;Британика&rdquo; в САЩ се изявил през 1990 година, когато в страната били продадени 120 хиляди издания на енциклопедията в 32 тома. Обаче след това продажбите рязко се снижили, като основната причина е разпространението на интернет.<br /> <br /> Първата версия на знаменитата енциклопедия на цифрови носители е представена още през 1981 година, през 1989 година била пусната версия на CD, а през 1994 година &bdquo;Британика&rdquo; е изложена в глобалната Мрежа.<br /> <br /> Сега, по информация на Encyclop&aelig;dia Britannica, онлайн-версията се ползва от 100 милиона души, но дава само 15 процента от печалбите на компанията. Останалите 85 процента идват от продажбата на различни обучаващи продукти, предлагани от компанията.<br /> <br />