Корупцията в Европейския съюз не се ограничава само до България и Румъния - се казва в подзаглавието на статия в холандския НРС Ханделсблад.
Корупцията подкопава морала и струва скъпо. Когато властниците взимат подкупи, обществото не получава достатъчно за данъците, които плаща, а държавните финанси ерозират. Освен това корупцията създава усещането, че за пари може да се купува и продава дори общественият интерес. Непродуктивни икономическите дейности, които не създават никаква стойност, внезапно се оказват по-важни от продуктивните. В такива общества действа принципът "лошите пари изтласкват добрите".

Корупцията и престъпността взаимно си умиват ръцете. На всичкото отгоре за корупцията няма граници. Следователно Европейският съюз просто е длъжен да вкарва в пътя своите членки.

По-нататък изданието обобщава накратко докладите за България и Румъния на Еврокомисията и продължава:

Критикувайки, респективно наказвайки Румъния и България, Комисията заявява, че членството в Европейския съюз не е карт бланш. И че кандидатите се проверяват не само преди приемането. Дори когато са вътре, контролът продължава.

Но корупцията не се ограничава само до тези две балкански страни. Според организацията Прозрачност без граници Евросъюзът води борба срещу корупцията на много по-широк фронт. Тази организация измерва усещането на хората за корупция в отделните страни. В това класиране през 2007 година Холандия фигурира с индекс 9.

Според изследването 12 от общо 27 държави в ЕС имат лош корупционен индекс.

България (4.1) и Румъния (3.7) са наистина на дъното. И повечето други страни под долния праг са нови членки, примерно Полша с 4.2. Не е много по-добре и Гърция обаче с 4,6, въпреки че е от старите членки. Дори страна-основателка на ЕС като Италия с 5.2 е е близо до дъното и по-корумпирана от новоприетата Чехия. В сравнение с индекса от 2001 г., през последните седем години Италия е станала дори по-корумпирана.

Някои нови държави-членки са постигнали забележителен напредък, например Естония и Словения. Това показва, че европейският натиск дава добри резултати. А корупцията в Италия пък непрекъснато ни напомня, че проблемът не е само източноевропейски. И Еврокомисията не е лошо да посвети някои от следващите си доклади за равнището на корупцията на Италия, например, допълва изданието. /ДВ