Участниците в срещата на високо равнище на Европейския съюз се обявиха за кардинална реформа ва световния финансов и банков пазар, като си поставят за задача подобряване на отчетността и прозрачността им, за да не се получават в бъдеще кризи, подобни на настоящата, се казва в заключителния документ, внесен за обсъждане от държавните глави и премиерите на държавите-членки на организацията.
В документа се посочва още, че кризата трябва да бъде преодоляна чрез макроикономическо наблюдение върху дейността на финансовияя сектор. Пролетната двудневна среща на високо равнище ан ЕС започна днес работата си в белгийската столица Брюксел. Лидерите на 27-те държави-членки се обявиха за адекватно регулиране и наблюдение върху финансовите пазари и съществуващите в тях продукти и инструменти, които могат да представляват системен риск. При това контролът трябва да се осъществява независимо от това къде е регистрирана всяка една финансова институция. Специално внимание трябва да се отдели върху хедж-фондовете и алтернативните инвестиционни инструменти, се посочва в документа. /ИТАР-ТАСС