Европейската служба за набиране на кадри (ЕПСО) започва ревизия на процедурата за подбор на служители. Преди да подадат документи, желаещите служба в ЕС могат да опитат да решат един от примерните тестове, които заедно с опростен формуляр за кандидатстване и онлайн помощ са достъпни на новия уебсайт на ЕПСО.
За пръв път сайтът предлага известията за предстоящи конкурси на 23-те официални езика на ЕС. Обновяването е първият етап от мащабна инициатива за подобряване на начина, по който ЕС набира служители.
Променяйки методите си, ЕПСО се надява да ускори процеса на кандидатстване и подбор и да сведе избора си до кандидати с повече опит и умения, поясняват от Европейската комисия.
Всяка година десетки хиляди души кандидатстват за работа в европейските институции. Това са устни и писмени преводачи, юристи, секретари, администратори и др.
Процесът е сложен, включва множество тестове и интервюта и понякога трае близо две години. Това може да обезкуражи някои кандидати и поставя европейските институции в неизгодно положение като потенциални работодатели.
„Съзнаваме, че за най-умните и най-добрите има голяма конкуренция, и сме решени да ускорим, подобрим и съсредоточим усилията си за привличане и избиране на хора“, обяснява директорът на ЕПСО Дейвид Беърфийлд.
В момента тестовете за подбор се преработват. От 2010 г. ще бъде много по-важно кандидатите да демонстрират професионален опит и умения, отколкото добра памет за общи факти и цифри от историята на ЕС.
Графикът на конкурсите ще бъде променен, а продължителността им – скъсена, така че да не траят повече от 9 месеца и да се провеждат в рамките на годишни цикли. /technews.bg