Европейският съюз одобри плана на германското правителство за спасяване на изпадналата в затруднено финансово положение ипотечна банка "Хипо Риъл Истейт".
Планът предвижда правителството да предостави на банката гаранции на стойност 35 млрд. евро, за да се справи със затрудненията си. Германската банка бе спасена от фалит в последния момент от банков консорциум. "Хиро Риъл Истейт" е първата германска ипотечна банка, потърсила помощ от правителството поради световната финансова криза. /АП