Европейският съюз предлага на Русия и Турция да се включат в някои от срещите по програмата “Източно партньорство”, насочено към укрепването на сътрудничеството между организацията и 6 бивши съветски републики, заяви френският министър на външните работи Бернар Кушнер.
Програмата предвижда развитие на сътрудничеството на ЕС с Армения, Азърбайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна, както и забележимо сближаване в икономиката и увеличаване на степента на политическата интеграция. “Всички се съгласиха, че в някои случаи в зависимост от дневния ред ще предоставяме възможност на Русия и Турция да се включат в обсъжданията”, каза Кушнер след срещата с колегите си от държавите-членки на ЕС в Брюксел. Ако “Източно партньорство бъде реализирано, политиката на ЕС спрямо тези държави ще се промени и в перспектива те може да станат членове на организацията. Програмата предвижда подписване на нови договори за търговия, насърчаване на създаването на нова търговска мрежа между държавите, постепенното им интегриране в икономиката на ЕС, облекчение при пътуване на техни граждани в държавите от съюза при условие, че се спазват всички правила за сигурност. “Източно партньорство предвижда и мероприятия за енергийна сигурност и допълнителна финансова подкрепа за държавите-участнички. /АФП