Преди две години Европейската комисия резервира номер 116000 като общ номер за гореща телефонна линия за съобщаване за изчезнали деца (IP/07/188) на цялата територия на EС и призова държавите-членки да извършат необходимата подготовка и да го приведат в действие. Миналата година номер 116000 работеше само в Унгария, но след многократни призиви от страна на Комисията всички държави-членки на ЕС вече са предоставили този номер на разположение на доставчиците на услуги за горещите линии.
Освен това номерът е предоставен за ползване на доставчици на услуги в девет държави-членки в сравнение със седем държави през миналата година. Връзката с номер 116000 вече е действаща услуга в пет страни (Гърция, Нидерландия, Португалия, Румъния и Унгария). Скоро тя ще заработи в още две страни (Белгия и Словакия). След като осъществи непосредствен контрол, за да бъде резервиран номер 116000 от страните в ЕС съгласно изискванията на европейското законодателство, сега Комисията отново призовава държавите-членки да подкрепят и дадат насоки на потенциалните оператори на горещата линия 116000, за да могат родители и деца да осъществяват при нужда повиквания на номер 116000 навсякъде в Европа.
„Фактът, че горещата линия 116000 за изчезнали деца вече работи в Гърция, Нидерландия, Португалия, Румъния и Унгария, е добра новина. Аз обаче очаквах по-амбициозен подход от другите държави-членки. Няма място и време за самодоволство, когато става въпрос за безопасността на децата ни“, каза комисарят на ЕС по далекосъобщенията Вивиан Рединг. „Отправям призив към държавите-членки да изпълнят задълженията си и да уведомят доставчиците на услуги, че започващите със 116 номера са на разположение, така че горещите линии да могат да заработят бързо в целия EС. Освен задълженията по закон, за чието прилагане ще продължа да работя енергично, съществува и морално задължение към родителите и децата в Европа.“

Днес горещата линия на ЕС за съобщаване за изчезнали деца на номер 116 000 работи в пет държави-членки на ЕС (Гърция, Нидерландия, Португалия, Румъния и Унгария). В тези страни номерът е предоставен за ползване на доставчици на услуги, които трябва да могат адекватно да обслужват повикванията — безплатно, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, на територията на цялата страна. След въвеждането на номер 116000 в Унгария имаше около 40 000 опита за повикване месечно, като от този брой унгарската гореща линия — Kék Vonal — може да отговори на около 6—7 хиляди месечно.

През изминалата година номер 116000 доказа своята значимост и в случай на трансгранично отвличане на деца от единия родител. В Белгия баща беше взел дъщерите си на възраст седем, десет и четиринадесет години и ги криеше в продължение на девет месеца и половина при много лоши и опасни условия. През септември 2008 г. след искане от страна на белгийската и португалската горещи линии за съобщаване за изчезнали деца на номер 116000 португалският телевизионен канал RTP-TV започна вечерните си новини с молба за информация относно тези изчезнали деца и накрая показа на цял екран номер 116000. Само минути след края на предаването случаят беше решен. Въвеждането на номер 116000 навсякъде в Европа би направило по-лесни и по-ефективни кампаниите за търсене на изчезнали лица и международното сътрудничество. Горещите линии биха могли да действат по-координирано за решаване на случаите на трансгранично изчезване на деца. /БЛИЦ