Министрите на финансите на държавите-членки на Европейския съюз одобриха удвояването пакета от спешни заеми на стойност 50 милиарда евро, които да бъдат предоставени на изпитващите затруднения заради кризата държави от Източна Европа.
Увеличението "има за цел да отговори на новите евентуални искания на държавите членки за подпомагане в средносрочен план на платежния им баланс", съобщи ЕС в комюнике. Решението е следствие от принципното споразумение, сключено на 20 март от европейските ръководители на срещата на високо равнище в Брюксел. През декември миналата година ЕС вече реши да удвои от 12 на 25 милиарда евро пакета от спешни заеми за изпитващите финансови проблеми държави членки на съюза, които не членуват в еврозоната. През есента на 2009 г. Унгария получи заем от 6,5 милиарда евро, а Латвия - от 3,1 милиарда евро. Румъния също постигна споразумение за заем от 20 милиарда евро за срок от две години от МВФ, ЕС и Световната банка, от които 5 милиарда евро ще бъдат предоставени от ЕС. /АФП