Европейският съюз увеличи с 40 милиона евро помощите за палестинските територии. Тази година Общността предоставя на палестинците помощи в размер на общо 480 милиона евро, съобщиха представители на Европейската комисия в Брюксел.
Средствата са предназначени за изплащане на трудови възнаграждения, подпомагане на нуждаещи се семейства и подсигуряване на енергоснабдяването в Ивицата Газа. /ДВ