Министерството на отбраната на естония щи риорганизира дейността си заради разобличаването на руски шпионин, работил в ръковоството на военното ведомство, съобщи естонскит министър на отбраната Яак Аавиксоо.
По думите на Аавиксоо "естонскотоминистерство на отбраната смята да отдели робатните задължения на чиновниците, отговарящи за работата с държавни тайни, изхожзайки от урока в случая с Херман Сим". Той съобщи също, че министерството ще бъде принудено да преустрои дейността на отдела за сигурността, а нов ръководител ще бъде търсен извън министерството. Според Аавиксоо "най-важният извод е, че като ръководител на отдела за сигурност в министерството на отбраната и пълномощник за сигурността на държавата Херман Сим съсредоточи в ръцете си твърде много информация за държавните тайни. При това контролът върху дейността му не бе структуриран по наъ-добрия начин". /Интерфакс