Студентите в университета Dongguan в Китай много добре са знаели за стриктната политика за употреба на телефони по време на час. Но присъстващите на лекцията по финанси на господин Джанг въобще не са очаквали, че той ще прибегне до толкова сурово наказание, когато той нареди на един от тях да си счупи телефона или да не получи заверка по дисциплината.
По ирония, Джанг не видял как друг непослушен студент записал инцидента със своя телефон. <br /> <br /> Управата на вуза е наредила на преподавателя да плати телефона на ученика, но въпреки това противоречивите методи в учебното заведение разпалиха сериозен дебат в социалните мрежи. <br /> <br /> На кадрите от случката се вижда как студентите седят тихо, докато момиче със сила хвърля телефона си към земята няколко пъти. В случай, че тя не успее да си счупи телефона, нейната финална оценка ще бъде намалена с 30 точки и тя няма да може да си вземе изпита по дисциплината. <br /> <br /> Всичките студенти при постъпването си са били предупредени за стриктната политика на учебното заведение що се отнася до употребата на смартфони по време на учебните занятия. Въпреки това ръководството е сметнало, че действията на преподавателя са били прекомерни и той трябва да плати телефона на момичето. <br /> <br /> <br /> <br /> <br />