Учени стигнаха до извода, че човекът повече няма да еволюира и в бъдеще ще бъде абсолютно същият, какъвто е и днес, предаде РИА “Новости”.
По данни на професор Стив Джоунс от University College London (UCL), развитиeто на човека като биологичен вид практически е спряло. Генетикът смята, че това е станало поради отслабеното в съвременното общество въздействие на факторите, които осигуряват еволюцията: естествения подбор, мутациите и случайните изменения на генотипа /съвкупността от гените на конкретен човек/.
“Установено е, че поради промените в модела на половото поведение интензивността на мутациите при човека е намаляла”, съобщи английският учен. “Промените в социалната сфера често влияят на генетичното бъдеще на човека”, отбеляза Джоунс, привеждайки като пример семейния модел и феномена контрацепция. Освен това генотипът може да се промени под химично или радиоактивно въздействие, но една от най-важните причини за мутациите е преклонната възраст на мъжете.
Генетикът обяснява, че при мъжете с напредването на възрастта делението на клетките се ускорява. “Всяко деление на клетките може да доведе до грешка, мутации. При 30-годишния мъж между спермата, с която той е бил заченат и спермата, която отделя самият той, съществуват около 300 разлики и всяка от тях може да стане причина за грешка. При бащинство на 50-годишна възраст този показател вече надвишава 1 000. Затова намаляването на броя на бащите на възраст - процес, който протича в момента, съществено влияе на ограничаването на мутациите”, обяснява ученият.
Друг фактор, който влияе на еволюцията, е фактическото отсъствие на естествен подбор. Преди няколко века около половината от новородените не са доживявали 20-годишна възраст. Сега благодарение на постиженията на медицината в развитите страни до 21 години доживяват около 98 % от новородените. Намаляването на броя на случайните изменения още повече засилва тенденцията, забелязана от английския професор. /БЛИЦ