Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, икономическия растеж, инвестициите и конкурентоспособността, представи в София Инвестиционния план за Европа, т.нар. план „Юнкер“. „Искаме да мобилизираме парите от частния сектор да инвестират в реалната икономика“, каза Катайнен.
Идеята е това да стане с плана &bdquo;Юнкер&ldquo;, който се състои от три елемента &ndash; създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции, който ще бъде част от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ); - организирането на Център за обработка на проектите, който ще играе ролята на инфраструктурата на плана; - реформи в регулациите на страните на Европейския съюз, за задълбочаване и разширяване на вътрешния пазар.<br /> <br /> Поставената цел е в следващите три години да бъдат мобилизирани инвестиции за 315 милиарда евро. Това обаче не са пари накуп, които стоят някъде и всяко правителство трябва да кандидатства за част от тях. Парите на данъкоплатците ще бъдат 21 милиарда евро, които ще служат за гаранция, а целта им е да привлекат частни 240 милиарда дългосрочни инвестиции и 75 милиарда от малките и средните предприятия.<br /> <br /> Европейският фонд за стратегически инвестиции ще финансира рискови проекти (т.нар. venture capital &ndash; б.р.) за малки и средни предприятия и инфраструктурни проекти на частни компании или на публично-частни партньорства.<br /> <br /> &bdquo;Само ще поемем част от риска. Използваме пари на данъкоплатците, за да мобилизираме парите на частния сектор. Не искаме публичните пари да изтласкат частните&ldquo;, обясни Катайнен.<br /> <br /> Той опроверга появилите се информации за това коя държава какво финансиране може да получи за своите проекти. Събраните предложения от Европейската комисия били само индикативни и голяма част от тях не отговаряли на целите на фонда.<br /> <br /> &bdquo;Правителствата не стоят на входа на тези пари. Ако някой наистина иска да инвестира в България, той може да се обърне към ЕИБ и да каже: Имам нужда да споделите риска заедно с мен&ldquo;, обясни зам.-председателят на Европейската комисия.<br /> <br /> Ще бъде създадена независима няколкостепенна структура, която ще оценява проектите единствено въз основа на риска и пазара.<br /> <br /> &bdquo;Нито правителствата, нито Европейската комисия, нито Европейският парламент ще имат думата за това кои проекти да се финансират.&ldquo;<br /> Юрки Катайнен описа къде е ролята на правителството в плана &bdquo;Юнкер&ldquo; - да създаде среда, която да помага на инвестициите. Той посочи изрично два приоритета: подобряване на образованието и преди всичко качеството на учителите, както и създаване на нулева толерантност към корупцията.<br /> <br /> &bdquo;Ако някой иска да инвестира 100 милиона евро, трябва да знае, че в страната има здраво и работещо правосъдие&ldquo;, обясни Катайнен.<br /> Част от плана &bdquo;Юнкер&ldquo; са и реформите, които да задълбочат общия европейски пазар. Според икономическия еврокомисар двете сфери, които се нуждаят от повече интеграция, са енергетиката и информационните технологии.<br /> <br /> По-късно днес Юрки Катайнен ще има срещи с президента Росен Плевнелиев и премиера Бойко Борисов. <br /> &nbsp;