Срокът на България изтича в края на 2012 година.
Процесът на изключване на наземната телевизия в Европа се развива добре, съобщиха от Европейската комисия, съобщава TechNews.bg . Пет от държавите-членки (Германия, Финландия, Люксембург, Швеция и Нидерландия) вече са преустановили напълно аналоговото разпръскване, а към 2010 г. този процес би трябвало да е в напреднал стадий в целия ЕС.

Очаква се целта за изключване до 2012 г. да бъде постигната от почти всички държави-членки на ЕС, вкл. и България. Цифровата телевизия предлага по-високо качество на картината и интерактивни услуги от рода на видео при поискване. „Много европейски страни са сред неоспоримите лидери на прехода от аналогова наземна телевизия към цифрова“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС за информационното общество и медиите. „Преходът се развива добре и по план, особено в сравнение с други страни по света”.

Цифровото разпръскване използва радиочестотния спектър по-ефективно и по този начин освобождава капацитет за нови приложения като телевизия с висока разделителна способност, мобилни комуникации или безжичен широколентов пренос на данни в селските райони.

Комисията разработва общ подход по отношение на използването на спектъра, освободен вследствие на преминаването към цифров пренос, с цел да бъде извлечена максимална изгода за вътрешния пазар и 500-те милиона граждани на ЕС.

В 21 държави-членки, вкл. България, вече се излъчва цифрова наземна телевизия, която покрива част от националната територия. Румъния не е обявила плановете си за момента. Изключването на аналоговата телевизия в САЩ бе отложено за 12 юни 2009 г. Япония предвижда изключване през юли 2011, Южна Корея - в края на 2012, Австралия - за 2013, а Индия и Русия - за 2015 година.

Използваната в Европа технология за осъществяване на цифрови наземни телевизионни предавания е DVB-T. Европейската комисия насърчава използването на стандарти от семейството DVB в рамките на ЕС и в глобален мащаб. /БЛИЦ