Фермер от Великотърновска област ще връща на Държавен фонд „Земеделие” 526 219,56 лв., представляващи мораторна лихва върху главница в размер на 125 640,17 лв., получени като субсидия от Фонда. Това реши Окръжният съд във Велико Търново.
ДФ „Земеделие” е предявил иска с мотивите, че с ответното дружество сключили договор за предоставяне на държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците на 18 декември 2012 г, с множество анекси по него. Ответникът не изпълнил задълженията си да прилага мерките, предвидени в споразумението, спрямо отглежданите птици за период от пет години, да не използва вода от водоснабдителната мрежа, както и задължението си да представи отчетни документи до 28 февруари 2015 година, съобщава Труд.

Заради това Фондът е претендирал връщане на платеното по договора в размер на 526 219,56 лв.

Фермерът от своя страна е оспорил иска с доводи, че за определен период задълженията по договора са изпълнявани, а неизпълнената част не води до задължение за връщане на суми.

Магистратите обаче са преценили, че има доказателства за изпълнение на непаричните по договора и поети от ответника задължения, както и за погасяването им по друг способ. Според анекс неизпълнението води до възстановяване на платените суми, заедно със законна лихва от датата на получаването им.
Затова Окръжният съд е постановил фермерът да заплати на Държавен фонд „Земеделие” 526 219,56 лв. мораторна лихва върху главницата в размер на 125 640,17 лв., както и сумата от 46 360,20 разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Апелативния съд в старата столица.