Последните данни за промишленото производство на Украйна говорят за плачевното състояние на икономиката й, пише Financial Times. Производството в страната е "рухнало почти пет пъти само за януари и днес представлява 21,3 процента сравнено с миналата година".
Изданието отбелязва, че за този месец икономистите очакват още 15 процентно съкращение. Към факторите, които са се отразили крайно негативно вестникът отнася &quot;нарушението на транспортната инфраструктура, липсата на енергоресурси и дефицита на гориво. Също така рухването на националната валута и, разбира се, гражданската война в източните части на страната.&quot;/БЛИЦ<br />