Министрите на финансите и ръководителите на централните банки на седемте най-развити държави оповестиха план за борба срещу глобалната кредитна криза.

На съвещание във Вашингтон представителите на Г-7 се зарекоха да използват всички налични средства, а да предотвратят срив на институциите с ключово значение за международнат финансова система. Планът цели стабилизиране на финансовите пазари, възстановяване на кредитния поток и подкрепа за глобалния икономически растеж. Седемте държави ще направят така, че банките и другите основни финансови посредници да могат да получат достатъчно капитал от частни и публични източници, за да продължат да предоставят заеми на домакинствата и предприятията. Г-7 иска да възстанови доверието на дребните вложители чрез увеличаване на осигуряването на депозити и гаранционните програми. При необходимост ще бъдат предприети дейстивя за рестартиране на ипотечните пазари. За възстановяване на доверието във финансовата система е нужно прецизно оценяване и прозрачност, висококачествени сатндарти на отчитане, отбелязаха финансовите министри от Г-7. Те увериха, че данъкоплатците ще бъдат защитени, а отделните държави ще избягват да вземат мерки, които биха могли да навредят на други страни. /АФП