70 френскоговорящи нации обещаха да свият наполовина до 2050 г. отделянето на вредни газови емисии, за да намалят последиците от глобалното затопляне.
Франкофонските държави обявиха това при закриването на 12-та традиционна среща помежду си, чийто домакин бе Канада. Организацията препотвърди своята подкрепа за Конвенцията на ООН за климатичните промени и Протокола от Киото. Франкофоните смятат да излязат със съгласувана позиция на предстоящите конференции за климатичните промени в полския град Познан през декември и Копенхаген през 2009 г. На тези две срещи страните трябва да се споразумеят за световен договор по повод климатичните промени за периода след 2012 г. /АФП