Фрийдъм хаус съобщава, че в повечето страни в света свободата на мирните събирания и сдружения не се съблюдава в задоволителна степен. Източна Европа обаче се класира сред най-свободните в това отношение региони, предаде Дойче веле.
Американската неправителствена организация Фрийдъм хаус изразява тревога заради глобалната тенденция към несъблюдаване на свободата на мирните събирания и сдружения. Организацията публикува новия си доклад, съдържащ проучване за периода 2004 – 2007 година. Събраните в доклада данни показват систематични действия  на много правителства по света, насочени към ограничаване на дейността на неправителствените организации, групите за защита на човешките права, и независимите профсъюзи. Според Фрийдъм хаус много правителства гледат на „цветните революции” в Източна Европа като на заплаха, което води до предприемането на мерки за ограничаване дейността на сдруженията с потенциал да организират подобни про-демократични протести. В доклада се посочва, че на много места в света са се появили нов вид авторитарни държавни лидери, които използват новоразработени тактики за подтискане на свободите.

Докладът показва тенденциите към ограничена свобода на мирните събирания навсякъде по света с изключение на Западна Европа, части от Източна Европа и Централна Африка. Най-негативни са промените в Азия и Латинска Америка, в държавите от бившия Съветски съюз с изключение на балтийските страни, в Близкия Изток и Северна Африка

Положителна находка

Централна и Източна Европа са този път в положителната класация. Регионът се нарежда непосредствено след Западна Европа, което кара авторите на доклада да окачествят това развитие като „една от най-положителните находки в тази студия”. Въпреки относително краткия период на демокрация в Източна Европа, пост-комунистическите държави в региона са успели да изградят нова и здрава традиция на спазване на гражданските свободи, казват от Фрийдъм хаус.

При най-висока оценка 12, повечето държави в Централна и Източна Европа, включително на Балканите, имат оценки 11 или 12. България е оценена с 11. Най-ниски са оценките на Македония – 7, и на Албания и Босна – 8. /БЛИЦ