На някои групи евреи, живели в Ленинград по време на обсадата, ще бъде изплатена компенсация от страна на Германия, чиято армия държа града под блокада от септември 1941 г. до януари 1944 г. Това се съобщава на сайта на организацията Claims Conference, която води преговори за изплащане на компенсации на евреите, станали жертва на преследване от нацистка Германия.
Компенсация от 2556 евро ще бъде изплатена от германското правителство на онези евреи, които са си намирали в Ленинград по време на блокадата, а сега живеят в страните от Западна Европа. Тези хора ще бъдат включени във вече действащата програма за компенсации (the Hardship Fund) и трябва да изпълняват зададените критерии. Както се съобщава на сайта на организацията, това е първият случай, при който Германия признава за преследване на евреи, живели в Ленинград по време на блокадата. “Джерусалем поуст” цитира прессекретаря на Claims Conference, че компенсации ще могат да получат около 6 000 души. По данни на историците общо в Ленинград по време на блокадата са се намирали около 3 милиона души. През януари 1943 г. блокадата е разкъсана от съветската армия, а след година е напълно снета. По време на блокадата главно от студ и глад са загинали по различни данни от няколкостотин хиляди до един милион души. /ЛентаРу