Финансовата криза нанесе щети на редица икономики. Заради голямата си зависимост от износа Германия е една от страните, в които отраженията на финансовата криза са по-осезаеми от очаквано. Коментар на Карл Завадцки за Дойче веле.
Във времената на глобална икономическа криза наяве излизат недостатъците на големия обем на износа. От 2003 година насам Германия е най-големият износител в света. Германската икономика теглеше конюнктурата на останалите страни-членки на ЕС напред.
Понастоящем обаче икономическите постижения на Германия намаляват най-драстично в сравнение с тези на останалите европейски страни. През последното тримесечие на 2008 година БВП на ЕС отбеляза спад от 1,5 на сто, а този на Германия - от 2,1 на сто.
Тенденцията остава отрицателна.
Причината е голямата зависимост на страната от износа, чийто дял възлиза на 45 на сто от германския БВП. Само за сравнение, износът образува 40 на сто от БВП на Китай и 8 на сто от този на САЩ. От миналата есен германският износ намалява.
През ноември той отбеляза спад от 11 на сто, като никой не може да каже докога ще продължи тази отрицателна тенденция. Помощните пакети на федералното правителство могат да компенсират само част от щетите, предизвикани от спада в търсенето на германски стоки в чужбина.
Намалелият износ намира и съвсем конкретно изражение. Почти всеки втори работник в Германия е зает в бранш, чиято продукция се изнася. Машиностроителната промишленост изнася 76 на сто от продукцията си, химическата - 75 на сто. Подобна е ситуацията и в германското автомобилостроене. От произведените 5 и половина милиона автомобили за изминалата година над 4 милиона са били предназначени за износ.
Кризата поваля всички браншове.
Стоманопреработвателната промишленост изнася 40 на сто от продукцията си и тъй като много от производствените мощности в автомобилната индустрия са спрени, сега и стоманопреработвателите остават без работа. Така кризата поваля браншовете в Германия един след друг.
Краят на глобалната икономическа криза все още не се вижда. Ето защо световната търговия за пръв път от десетилетия насам ще отбележи спад. Това означава и че експортният обем на германската индустрия може да претърпи невиждан досега срив. Тъй като вътрешното търсене в Германия години наред е било пренебрегвано като фактор за икономическа стабилност, то сега едва ли ще може да помогне за намиране на изход от кризата.
Въвеждането на съкратен работен ден и преквалификацията на работниците е само краткосрочно решение на проблема. В дългосрочен план трябва да се предприемат мерки, които да стимулират вътрешното търсене и да намалят зависимостта на Германия от износа. /БЛИЦ