В северноиталианския град Виченца, до Венеция, става абсолютно задължително отстъпването на мястото в автобуса или на пейката в парка на възрастни хора, както и на родители с деца до предучилищна възраст.
Който престъпи тази забрана, рискува глоба от 25 до 500 евро. Новите мерки, превръщащи добрите маниери в задължение, са по инициатива на кмета Акиле Вариати. Под протекцията на нововъведените норми попадат и инвалидите и бременните жени. /ПронтоСофия