Лекар, който не е уведомил властите от страх да не наруши германския закон за неприкосновеност на личния живот, е можел да предотврати трагедията с лайнера на „Джърмънуингс“ във Френските Алпи. Лекуващият лекар на германския пилот Андреас Лубиц е препоръчал той да бъде настанен в психиатрия, пише американското издание The Wall Street Journal, но конкретни действия не са последвали.
 Във финалния доклад за катастрофата от 24 март 2015 г. следователите препоръчват на Германия и държавите в Европа преразглеждане на законодателството, което допуска нарушаване на лекарската тайна в случай на „заплаха за публичната сигурност“. Пълният текст на документа ще бъде представен на 13 март от Френското бюро за разследвания и анализи.