Пакетът от онлайн приложения Google Docs вече включва и графичен редактор, освен програми за текстообработка, електронни таблици и презентации.
Новата функция е достъпна за потребителите при отваряне на документ и избор на Insert > Drawing. При активиране, се появява прозорец с поле за рисуване, в което могат да се поместват линии, текст и фигури в различни цветове с помощта на панел от инструменти, съобщава TechNews.bg.
При затваряне на прозореца рисунките се съхраняват и интегрират в създавания документ. Налична е възможност за последващо редактиране.
Проектът Drawing а замислен още през 2007 година, когато Google закупи компанията Tonis Systems. Разработката на новата функция е тясно свързана с появата в браузърите на възможност за обработка на векторна графика.
Drawing използва технологията SVG (Scalable Vector Graphics), наличниа в повечето съвременни браузъри, или VML (Vector Markup Language), когато SVG не е достъпна. /БЛИЦ