Даже решенията къде да се строят атомни централи и какви да бъдат реакторите, са вземани без допитване, напада той руското атомно ведомство
По повод годишнината от Чернобилската авария редакцията на Eurochicago.com потърси мнението наръководителя на Съветската държава от онова време Михаил Горбачов. Не е тайна, че именно жестоката трагедия&nbsp; спомогна за въвеждането на гласността зад Желязната завеса, а икономическите загуби от трагедията в размер на&nbsp; десетки милиарди долари бяха причина за разпадането на Съветския съюз, а след него и на режимите в Източния блок.<br /> <br /> От пресслужбата на Горбачов им отговарят, че в средата на април той е претърпял операция на гръбначния стълб в Германия и ще се възстановява до края на май, затова не може да рагзоваря с тях. <br /> Но от там изпращат две негови изказвания - първото е писано два месеца след аварията в Чернобил, а второто - неотдавна, непосредствено преди аварията във Фукушима. <br /> <a href="https://www.eurochicago.com/">Eurochicago.com</a> публикува и двете със съкращения. <br /> <br /> <em>Ето какво е казал М.С. Горбачов преди 25 години по адрес на атомното ведомство:<br /> </em><br /> &quot;Тридесет години вие ни говорихте, че всичко е безопасно. И вие очаквахте, че ние ще възприемаме вашите думи, като думи от всезнаещ Господ. В това е нашият проблем. Министерствата и научните центрове излезнаха извън контрол, което и доведе до катастрофата. До този момент аз не виждам да сте си извлекли някакъв урок&hellip; Всичко бе държано в тайна от Централния комитет. А и неговият апарат не смееше да погледне в тази посока. Даже решенията за това къде да се строят атомни централи и какви реактори да се използват са взимани без допитване. Системата бе пропита от угодничество, ласкателство и разкрасяване на истината, като критиците бяха преследвани и ругани от протекционистите и клановото ръководство в енергетиката&quot;.<br /> <br /> <em>Ето и част от последно изказаното мнение по тези въпроси:</em><br /> <br /> &quot;Катастрофата от 1986 г. на атомната електроцентрала в Чернобил е едно от най-страшните бедствия на ХХ век. Две и половина десетилетия по-късно, ядрената авария ни предлага много уроци за предотвратяване на толкова ужасно събитие, както и конкретни поуки за по-нататъшното развитие на ядрената енергетика.<br /> Днес ние знаем, че около 77 000 квадратни километра от територията на Европа и бившия Съветски съюз е бил заразен с радиоактивни отлагания, нанесли дългосрочни последствия за флората, фауната, водата, околната среда и човешкото здраве. Десетки милиарди долари са били изразходвани в опитите за ограничаване и решаване на възнаклите проблеми от бедствието, а така също и за нов корпус, който ще покрие изградения през 1986 саркофаг и това, което остана от реактора.<br /> Двадесет и петата годишнина от аварията в Чернобил е важен исторически момент да си припомним за тази трагедия и да поставим четири основни въпроси свързани с:<br /> <br /> 1) Превенцията<br /> <br /> На първо място е жизнено важно да се предотврати всяка възможност за повторение на аварията в Чернобил**. Това е потресаващо бедствие, защото нанася преки човешки загуби, оставя големи площи земя отровени, огромно изселване на населението, свързано със загуба на поминък, дългосрочни травми за хората и дори за техните бъдещи наследници. Жертвите на трагедията са били изправени пред такава криза, която единствено преживелите я биха могли да разберат, срещу която те са били безсилни и беззащитни. Материалните щети, нанесени от Чернобил, въпреки че са огромни, бледнеят в сравнение с другите щети нанесени върху човека. Истинският обхват на трагедията все още остава недоизследван и неразбран.<br /> <br /> 2) Енергията от възобновяеми източници<br /> <br /> Въпреки че старите съветски ядрени реактори, който са без бетонен купол-черупка вече не са в производство, ние все още трябва да бъдем изключително внимателни при изграждане и експлоатация на ядрените централи по света днес. Чернобил е предупредителен знак. Тежките ядрени аварии все още могат да опустошават огромни територии, където векове не ще е възможно да съществува човешки живот.<br /> Добиването на достъпна и безопасна енергия е от съществено значение за икономическото развитие и изкореняване на бедността. Днес ние не можем да отхвърлим ядрената енергетика в много страни силно зависими от този енергиен източник. Но е необходимо да се разбере, че ядрената енергия не е панацея, тъй както някои наблюдатели твърдят. Нейната ефективност и ниска себестойност са преувеличени, тъй като в реалната цена не се отчитат много скрити разходи, които включват и милиарди косвени субсидии.<br /> За рабиване на порочния кръг &bdquo;икономичност в сравнение с безопасна среда&ldquo;, светът трябва бързо да премине към ефективни, безопасни и възобновяеми енергийни източници, което ще доведе до огромни икономически, социални и екологични ползи. Тъй като населението в света продължава да се разширява и търсенето на енергия нараства, ние трябва да инвестираме в алтернативни и по-устойчиви източници на енергия, вятърна, слънчева, хидро и геотермална енергия, както и за широко внедряване на инициативи за енергийна ефективност, по-безопасни, по-ефективни и по-достъпни начини за задоволяване на енергийните нужди и за запазване на нашата крехка планета.<br /> <br /> 3) Прозрачността<br /> <br /> Затвореният характер и тайните на ядрената енергетика, която макар и натрупала опит от 150 значителни пропуски на радиация в атомни централи по целия свят преди Чернобил, са допринесли съществено за аварията и последвалите трудности. Трябва да се въведе пълна прозрачност, строг обществен контрол и регулиране на ядрената енергетика днес, както и пълна подготовка за извънредни ситуации и механизми за реакции при аварии.<br /> <br /> 4) Заплахата от тероризъм<br /> <br /> Аз съм загрижен за опасността от терористични атаки на ядрените реактори и придобиване на ядрена суровина за атиомни бомби от терористични организации. След тежки щети, предизвикани от терористични групи в Ню Йорк, Москва, Мадрид, Токио, Бали, и на други места през последните 15 години, ние трябва много внимателно да разгледаме уязвимостта на реакторите, басейните с отработено гориво, местата за сухо съхранение и производствата и съоръжения свързани с ядрените материали от саботаж, нападение и кражба. Въпреки, че аварията в Чернобил е случайна, причинена от дефектна технология и човешки грешки, то подобна авария днес би могла да бъде умишлена.<br /> Ние най-вече трябва да обърнем внимание на запазване на оръжия и материали за масово унищожение далеч от ръцете на терористи. Историческа инициатива на американския президент Барак Обама за премахване на всички бомби от определени класове ядрен материал за четири години, е важна крачка към подобряване на глобалната сигурност, но не трябва да забравяме, че тези ядрени материали често се използват в атомната енергетика и в изследователските реактори./БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />