Германски концерни като Сименс, БАСФ или Дойче Телеком са известни навсякъде в чужбина. Гръбнакът на германската икономика обаче са не те, а средните по размер предприятия, които в момента изпитват сериозни затруднения, се казва в материал на Дойче веле.
Близо 80% от всички фирми в страната са семейни фирми с дълга традиция. Те обучават около 80% от чираците и произвеждат над 40 на сто от всички приходи. Независимо от славната им традиция тези предприятия в момента изпитват сериозни проблеми.
През идните пет години близо 300 000 собственици на малки и средни предприятия в Германия влизат в пенсионна възраст. Според проучване на Дойче Банк обаче само една трета от тях са си намерили заместници. Преките наследници в много случаи имат съвсем други професионални намерения или стремежи.
Опасност от закриване на фирми
В много от случаите това може да доведе дори до закриване на фирмата или други трудности, както пояснява Торстен Грот от Института за семейни предприятия към Университета Витен Хердеке: "За някои настъпва голям проблем в ликвидността, защото на наследниците се полагат между 20 и 30% от фирмените активи, а те следва да им бъдат изплатени. Подобна ликвидност няма почти никоя малка или средна фирма. Така изплащането на дяловете на наследниците може да доведе до разпродажба на предприятието."
Понякога собствениците прибягват до малки трикове, като осиновяват някой свой племенник или друг роднина с подходящи качества и амбиции. Не винаги обаче намирането на продължител на семейната традиция е лесно. Преди известно време например беше направена реформа на данък наследство, с цел да се подсилят позициите на малките и средни фирми.
Ефектът от икономическата криза
В новия закон е записано, че предприятието се освобождава от данък наследство, ако наследената фирма остане да работи в продължение на поне десет години, без да намалява работните места или основния капитал. Тези условия обаче от гледна точка на много наследници на фирми също са трудни за изпълнение с оглед на сегашните несигурни времена в развитието на икономиката. Торстен Грот казва:
"Сегашната криза показва, че никога не може да се предвиди как точно ще се развие икономиката. Ако след осем години дойде следващата криза и с това принудата да се съкратят част от работниците, данък наследство отново ще натовари с пълна сила новия собственик, а това вече би означавало двойно бреме."
Така сегашната криза затруднява решението на редица наследници на фирми, дори ако предприятията, които им предстои да поемат, в момента се намират в цветущо състояние. /БЛИЦ