Най-много българи и гърци се страхуват от нарастващ стрес в работата, показва проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в което са участвали 35 хиляди представители от 36 страни в Европа.
Стресът на работното място нараства, смятат 8 от 10 европейци. Опасенията са, че броят на хората, страдащи от свързан с работата стрес ще нарасне в следващите пет години. По този показател страната ни се нарежда на второ място след Гърция като близо 70 % от анкетираните българи смятат, че стресът на работното място ще се увеличи много. Най-спокойни на работното си място са норвежците.<br /> <br /> По отношение на това дали са информирани за рисковете относно безопасността и здравето при работа, българите се доближават до средното ниво за Европа, близо 60 % се смятат за информирани. <br /> <br /> Едва 38% от анкетираните са уверени, че ако повдигнат пред своя пряк ръководител някакъв въпрос, свързан със здравето и безопасността им при работа, ще им бъде обърнато внимание. <br /> <br />