Чешкото правителство одобри план за смекчаване на последиците от световната икономическа криза, предназначен да запази 50 000-70 000 работни места, съобщи премиерът на страната Мирек Тополанек.
“Ключовите цели в усилията ни за предотвратяване на влиянието на рецесията са намаляване на безработицата и запазване на стабилността на публичните финанси“, заяви Тополанек след заседание на правителството. Чешкият кабинет очаква планът да позволи запазването на 50 000-70 000 работни места на служители с ниски доходи благодарение на съдържащите се в него инициативи, сред които изпращане на служителите на обучение вместо уволнения и стъпки за увеличаване на работните места. Освен това Тополанек потвърди, че Чехия ще премине тавана на публичния дефицит, установен на 3% от брутния вътрешен продукт в Пакта за стабилност и растеж на Европейския съюз.  “Очаквам, че публичният дефицит ще бъде по-голям от 3%“ тази година", каза Тополанек. Той добави, че антикризисния план ще обхване 2,9% от БВП. /АФП