Мнението на гражданите към икономическото положение и перспективите в ЕС е силно повлияно от финансовата криза, сочи Есенният Евробарометър.
„Новият Евробарометър отразява трудните времена, в които сега живеем. Явно е, че икономическата криза е източник на голямо безпокойство за гражданите.Предизвикателството пред ЕС е да успее да осъществи предвиденото в наскоро приетия пакет за икономическо възстановяване”, каза Маргот Валстрьом, заместник-председател на Европейската комисия.
Основната характеристика на проучването е, че гражданите на ЕС оценяват песимистично сегашната икономическа обстановка и перспективи.
Повече от две трети от гражданите на ЕС смятат, че положението на националната им икономика е лошо, като в сравнителен план 58% определят европейската икономика като намирща се в лошо положение.
Оценката на сегашното икономическо положение в света - въпрос, който е включен в проучването за първи път - съвпада с оценката за националната икономика, като 71 % смятат, че то е лошо.
Краткосрочните очаквания на гражданите на ЕС са също много песимистични. Повече от половината са на мнение, че икономическото положение в страната им ще се влоши през следващите дванадесет месеца.
Трите основни показателя относно общите нагласи към ЕС - подкрепата за членството в ЕС, очакваните ползи от членството и образът на ЕС - остават стабилни или леко намаляват спрямо стойностите от пролетното проучване от 2008 г.
Настоящото проучване е извършено чрез интервюта на живо, проведени от TNS Opinion & Social. /TechNews