Предприемачи и специалисти от света на технологиите и медиите отбелязаха 40-годишнината от появата на интернет в кампуса на Университета в Калифорния, съобщи АФП.
&quot;Това е 40-та година, откакто детето интернет проговори за пръв път. Интернет е демократизиращ елемент, всеки има същия глас&quot;, заяви професор Леонард Клейнрок от Университета на Калифорния. Именно Клейнрок е бил ръководител на екипа, който през 1969 година за първи път е свързал компютри онлайн. <br /> <br /> &quot;Ще има продължителни спорове къде сме били и накъде отиваме&quot;, заяви Ариана Хъфингтън, съосновател на популярния сайт с новини и блогове, който носи нейното име.<br /> <br /> <img hspace="3" height="100" border="1" align="left" width="200" vspace="3" alt="https://visibone.com/countries/countrychart_4080.jpg" src="https://visibone.com/countries/countrychart_4080.jpg" />Клейнрок призна, че не е очаквал интернет до такава степен да се развие, че да се появят социални мрежи като Facebook, My Space или Twitter, а още по-малко, че ще същетсвува сайт като You Tube, в който да се публикуват видео материали от цял свят и от всички. Според него интернет просто трябвало да служи за комуникация, както телефона.&nbsp;<br /> <br /> &quot;Следващата стъпка е да стигне до реалния свят. Интернет ще бъде навсякъде, аз ще влизам в стая и тя ще знае, че съм там. Ще ми отговаря&quot;, заяви още 75-годишният Клейнрок. <br /> <br /> <img hspace="3" height="158" border="1" align="right" width="200" vspace="3" alt="https://jedsundwall.com/img/internet.jpg" src="https://jedsundwall.com/img/internet.jpg" />В общия смисъл, интернет е компютърна мрежа, която свързва няколко мрежи. Интернет е съкращение от inter-network, или буквално преведено на български &mdash; междумрежа. Като съществително собствено име, Интернетът е обществено-достъпна международно свързана система от компютри (заедно с информацията и услугите, които те предлагат на потребителите), която използва протоколния стек (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) TCP/IP. Така че, най-големият интернет е просто наричан Интернет. Процесът на свързване на мрежи по този начин е известен като internetworking.<br /> <br /> <img hspace="3" height="133" border="1" align="left" width="200" vspace="3" alt="https://www.warsaw-life.com/media/pics/internet-cafes.jpg" src="https://www.warsaw-life.com/media/pics/internet-cafes.jpg" /> Същинските мрежи, които образуват Интернет, се пускат през 1969 г. под името ARPANET, чието разработване е дело на американския департамент на отбраната. ARPA означава Advanced Research Projects Agency. По подобен начин учени от Великобритания, САЩ и Франция създават техните собствени национални компютърни мрежи, но всяка от тях била различна. За Интернет в днешния смисъл на думата започва да се говори в периода 1973-1983 г., когато се обмисля решаването на проблема за обединяване на националните мрежи. Решението е бил протоколът TCP/IP. На 1 януари 1983 г. ARPANET променя своите същински мрежови протоколи от NCP на TCP/IP, като по този начин е създадено ядрото на днешния Интернет.<br /> <br /> <img hspace="3" height="140" border="1" align="right" width="200" vspace="3" alt="https://visual.merriam-webster.com/images/communications/office-automation/internet_1.jpg" src="https://visual.merriam-webster.com/images/communications/office-automation/internet_1.jpg" />Интернет има неоспоримо място в културата на обществото по целия свят. В последните години се наблюдават и любопитните явления Интернет звезда, Интернет терорист и Интернет жаргон. Интернет жаргонът е свързан с компютърния жаргон. Интернет също така е подходяща среда за реклама и популяризиране на даден обект, явление и пр. Напоследък добиха популярност интернет бисерите и вицовете - вицове и бисери, които:<br /> <br /> 1. Са взети от реалния живот, но стават по-популярни след публикуването им в даден сайт в мрежата (например култовата фраза на българска жена, първо чута в bTV Новините през 2004 г., и достигнала огромна популярност като афоризъм Съпруга съм на три деца. (...) Ако общината в града не вземе спешни мерки ще се самообеся и ще изчезна безкрайно. Друг пример за такава фраза е репликата на актрисата Люба Алексиева от реклама за телевизията - &quot;Кажи, баба, тенкю&quot;, която се сдобива с популярност, подсилена от Интернет.)<br /> 2. Или се &quot;раждат&quot; в интернет. Обикновено такива култови реплики, които прерастват в афоризми и вицове се срещат по форумите.<br /> <br /> <img hspace="3" height="109" border="1" align="left" width="200" vspace="3" alt="https://www.jpl.nasa.gov/images/internet/20081118/internet-browse.jpg" src="https://www.jpl.nasa.gov/images/internet/20081118/internet-browse.jpg" />Развитието на интернет поставя и множество въпроси от философски, религиозен, мирогледен, социален и психологически характер. Например, анонимността в мрежата, която мнозина използват, за да изразяват свободно мнението си, понякога води до злепоставяне на личности, стигащо до социален срив.<br /> <br /> Често някои хора използват думата Интернет, вместо World Wide Web. Това е грешно, защото двете понятия са различни - първото означава световната компютърна мрежа а второто - съвкупността от всички уеб сайтове (което всъщност е част от мрежата). Тази грешка е до голяма степен предизвикана от Microsoft, които използват термина Интернет, за обозначаване на World Wide Web. /БЛИЦ<br />