Нови надежди за борбата с вируса на СПИН идват от последното откритие с италиански адрес, съобщи вестник „Република“.Негови автори са изследователи от Института за молекулярна генетика в Павия и тези от Лабораторията по фармацевтична химия към Университета в Сиена.
Става въпрос за фармакологично активна молекула, която е в състояние да блокира заразата, ако се насочи срещу „клетъчен ензим“. Използваната днес терапия пък се базира на лекарства, насочени срещи „вирусните ензими“. От няколко години насам беше демонстрирано, че това е най-ефикасният метод срещу болестта, пише изданието.
„Вирусът на СПИН е като паразит в човешките клетки, тъй като той не може да се репродуцира извън заразения организъм“, казва Джовани Мага от Лабораторията в Павия. „Подобно на истински хищник вирусът навлиза в клетката, поразена от инфекцията (обикновено лимфоцит), и я „съблича“ от хранителните й ресурси, за да удвои собствения си геном. В края на този процес новите вируси напускат клетката, която умира, тъй като е лишена изцяло от енергията й“, казва Мага.
Във вътрешността на заразената клетка вирусът на СПИН взима контрола над многобройни клетъчни ензими, отклонявайки ги от нормалните им функции и задължавайки ги да работят за производството на нови вирусни частици. „Един от тези ензими е клетъчният протеин DDX3, който обикновено се намесва при производството на клетъчни протеини, улеснявайки притока на генетична информация между ядрото (където тя се съхранява) и цитоплазмата (където тя се превежда в нови протеини).
Вирусът на СПИН се вмъква в тази верига и прави така, че DDX3 да пренася само вирусна генетична информация, с цел да се увеличи производството на вирусни протеини, за сметка на клетъчните. Следователно DDX3 е важен фактор за репродуцирането на вируса в човешките клетки“, казва още Мага.
Тръгвайки оттук, италианските изследователи са използвали компютърни техники, за да проектират молекула „по мярка“ на протеина DDX3, която след като е била синтезирана и експериментирана, е показала, че е в състояние да се намесва в действието на DDX3, като го блокира. Резултатите от изследването, публикувани в Journal of Medicinal Chemistry, демонстрират как блокирането на действията на DDX3 води до прекъсване на вирусното репликиране в заразените клетки, без да оказва щети на неинфектираните клетки. Противно на вируса те притежават механизми, които са в състояние да компенсират загубата на DDX3.
Според учените тези резултати показват за пръв път, че лекарство, насочено против клетъчен ензим, е в състояние да блокира зараза с вируса на СПИН. /Pronto Sofia