Руският град Молога, останал под водата при строежа на Рибинския язовир през 1940 година, се показа на повърхността. Над водата се виждат постройки, прекарали близо 70 години на дъното на язовира – могат да бъдат видени цели улици, стените на църквите и други сгради на потъналия град.
Причината е необичайната суша в района, каквато не е имало от десетилетия. В началото на 90-те години градът отново се е виждал, но е бил изцяло под водата.<br /> <br /> Интересен е фактът, че жителите на града и техните потомци и до ден днешен идват всяка година на брега на язовира и пускат венци във водата. Тази година някои дори планират да посетят развалините на града и да стъпят на &bdquo;родна земя&rdquo;.<br /> <br /> В Ярославска област потъналия град често се нарича Руската Атлантида.<br />