Населението в Европа драстично намалява, като някои райони на източна Европа ще останат почти без жители през следващите години, съобщава Euobserver.
Населението на Европа се очаква да се стопи от сегашните 591 милиона до 542 милиона през 2050 г., докато процентът на хората над 65 години ще нарасне от 16 на 28 на сто, според изследване на Берлинския институт по демография.
Европейските жени раждат средно едва 1,5 деца, сравнено с 2,5 в Азия и Латинска Америка и пет в Африка. За да се поддържа постоянно ниво на населението в дългосрочен план, коефициентът на раждаемост трябва да е 2,1.

Базирано на 24 социални и икономически индикатори включително застаряването на населението, трудовата заетост и замърсяване на околната среда, изследването показва, че Скандинавия, Великобритания, Холандия, западна Германия, Швейцария, Словения, Австрия и Франция имат най-благоприятни демографски перспективи, докато бъдещето за Полша, Румъния, България, Чехия, Словакия, Унгария, Южна Испания, Южна Италия и източна Германия изглежда значително по-мрачно. Все пак подобни негативни тенденции не се наблюдават в районите около някои източно европейски столици, като Братислава, Прага, Будапеща и София. Всяко поколение в Европейския съюз е с 25 процента по-малко от предходното. През 2050г. средната възраст в Съюза ще се покачи с 10 години, което предизвиква опасения сред икономистите. Намаляването на броя на хората в работна възраст, комбинирано с по-високите разходи за пенсии и здравеопазване, ще намалят конкурентоспособността на ЕС в сравнение с другите бързо развиващи се райони на света. /БЛИЦ