Разузнавачите често действат в дълбокия тил на противника, затова при всяка критична ситуация те трябва да са готови да приложат основните техники и начини за оцеляване, които ще им помогнат да се завърнат живи след изпълнение на заданието. Уроците по оцеляване се вземат и от курсантите във военните училища, и от бойците в частите.
<strong>Намери вода</strong><br /> <br /> Най-простият метод за събиране на вода, ако няма извори или горски реки, това е завързването на найлонов плик в основата на растението. Този начин позволява да бъдат събрани около 50 мл за един час. Може да се кондензира влага и от повърхността на земята, откъснати листа, трева и мъх. За целта в центъра на дупка, изкопана на място, огрявано от слънчевите лъчи, се поставя съд и цялото съоръжение се покрива с найлон. По този начин могат да бъдат събрани около 300 мл влага за едно денонощие.<br /> <br /> <strong>Напали огън</strong><br /> <br /> С помощта на найлоновите пликове в гората е възможно не само събирането на вода, така че, това е незаменим предмет за разузнавачите. Например, като се напълни с вода, найлоновият плик може да бъде превърнат в лупа, и вече с нейна помощ да се запали огън от слънчевите лъчи.<br /> <br /> <strong>Осигури храна</strong><br /> <br /> Съвременните методики за оцеляване на военния разузнавач препоръчват за осигуряване на храна да се използват различни капани и примки, които могат да бъдат направени само с помощта на нож и връзки за обувки. На външен вид те напомнят за това, което използваше Джон Рамбо за &bdquo;лов&ldquo; на полицаи. С помощта на такива приспособления може да бъде убито даже такова внимателно животно, каквото е глиганът. Но трябва да се помни, че успешното ловуване на дивеч е възможно само при условие, че клопката бъде поставена на пътеката, ползвана от тези животни.<br /> <br /> При остра необходимост от храна, може да се използват не само млекопитаещи, но и влечуги, а също така и разнообразната храна в краката ни: гъби, горски плодове и т.н.<br /> <br /> <strong>Направи укритие</strong><br /> <br /> На човек, останал сам в гората, ще му е трудно да направи колиба, използвайки заточени колове и големи клони от дърветата. Но след като се отчетат релефа и растителността, има по-прости начини за изграждане на укритие. Може да се използва повалено от вятъра дърво с гъста корона. За да се увеличи защитата от дъжд и вятър, трябва да направим допълнително покритие от кора или борина. Укритието може да бъде направено бързо с помощта на малки дървесни клони, ако се използват изкривявания и дебелите стъбла на дърветата.<br /> <br /> <strong>Действай според времето</strong><br /> <br /> С цел своевременното планиране на действията ви, налага се да умеете да прогнозирате времето за в близко бъдеще: лошото време да изкарате в укритието, а при ясно време да се опитате да излезете от гората.<br /> <br /> Времето, или това какво ще бъде, може да бъде прогнозирано по множество различни признаци. Например някои от признаците за ясно време в средната полоса на Русия са: ясна нощ, небето е отрупано със звезди, луната е ярка, зората е златиста или бледо-розова; през нощта няма вятър, през деня той се усилва, а вечерта утихва, димът от огъня се издига право нагоре; през нощта пада обилна роса (през зимата скреж), сутрин има гъста мъгла, която се вдига, след като слънцето изгрее, мравките проявяват висока активност; върху тревата и храстите има много паяжини, цветовете на растенията са широко разтворени, въглените в огъня бързо се покриват с пепел.<br /> <br /> За това, че времето ще се разваля, свидетелстват усилването на вятъра, липсата на роса, свитите цветове на растенията. Мравките се крият в мравуняците, във въздуха и по растенията не се забелязват насекоми, пчелите се прибират в кошерите, червеите се показват на повърхността на земята.&nbsp;<br /> <br /> <br /> <strong>Източник: &quot;Руски дневник&quot;</strong>