Канадският министър на околната среда Джон Беърд отложи предприемането на мерки за опазване на полярните мечки.
Според канадското правителство необходими са повече проучвания и консултация с инуитите и местните жители, чиито познания за естествената среда на полярните мечки могат да предложат важна информация. Комитетът по статута на застрашените видове в Канада обяви полярните мечки за застрашен вид. В отговор министърът насрочи кръгла маса с участието на инуити, групи за опазване на околната среда, местните власти и експерти, за да се определи как да се подходи към опазването на застрашения вид. Смята се, че около 15 500 полярни мечки или две трети от общия им брой по света живеят в Канада. Сред основните заплахи за вида е намаляването на летния лед и развиването на петролната и газовата индустрия. /АФП