Министрите на външните работи на Белгия, Холандия, Германия и Испания отказаха да одобрят предложението на Черна гора да бъде предоставен статут на кандидат-член в Европейския съюз, без да се проведе обсъждане по въпроса.
Ротационният председател на ЕС Чехия предложи нещата да бъдат сведени до формална процедура, т. е. писмено одобрение на подадената официална заявка на черногорските власти. ПРедложението трябваше да бъде подкрепено от всички министри на външните работи на държавите-членки на ЕС, които заседаваха вчера в Брюксел. Министрите обаче се договориха да разгледат въпроса по същество на поредната си среща през март. Според информация на дипломатически източници Испания не намира за редно Черна гора да получи по-рано статут на кандидат за член от Сърбия. /РИА “Новости”