Обвиняемият в Хага Радован Караджич е поискал от прокуратурата на Трибунала за военните престъпления в бивша Югославия да му предостави информацията, която притежава, за споразумението, предложено му според него от Ричард Холбрук.
В молбата си от 23 септември Караджич иска прокуратурата да му предостави всички данни, които има за споразумението, което “около 18-19 юли 1996 г. е сключил с бившия представител на САЩ Ричард Холбрук” и въз основа на това да може да подаде искане за отхвърляне на обвинението. Караджич иска също така прокуратурата да му предостави информацията, събрана от 1996 г. досега за “исканията Радован Караджич да не бъде преследван” и информацията за “пропуските той да бъде арестуван в този период и причините за това”. Караджич иска още от прокуратурата данни за “усилията на САЩ за преговори в Босна” от 1995 г. до 1997 г. и усилията на ООН и нейните органи. Караджич обяснява, че цялата тази информация му е необходима, за да подготви защитата си, в рамките на която той твърди, че на 18-19 юли 1996 г. Холбрук му е предложил Трибуналът в Хага да не го преследва съдебно, ако той се съгласи да се оттегли напълно от публичния живот. На Караджич са повдигнати обвинения в геноцид в Сребреница и в цяла Босна и Херцеговина и за други престъпления, извършени в периода 1992-1995 г. /Б 92