Сексапилността на жената подкрепа ли е или пречка в кариерата? Социологическите изследвания потвърждават, че на красивите хора кариерата се удава по-лесно. Нещо повече – предразполагащата външност е конвертируема валута. Според немското издание Focus разликата в заплатата на красивите хора и техните колеги с обикновена външност може да достигне 13 процента.
Британската социоложка Кетрин Хеким решила да привлече вниманието на жените върху феномена на сексапилността, като му е посветила научна статия. Става дума не за баналния път към длъжността &bdquo;през постелята&rdquo;, а за естествената еротична харизма на жената като допълнителен кариерен дивидент. В това отношение жената притежава редица преимущества в сравнение с мъжете, счита Кетрин Хеким, и тя не трябва да се срамува от това, а напротив &ndash; умело да го използва за кариерни цели.<br /> <br /> Какво е това &bdquo;еротичен капитал&rdquo;, който Маркс не е и сънувал? Кетрин Хеким дава свое определение: &bdquo;Трудно осъзната смес от сексапил, външна красота и социална привлекателност на човека, която по особен начин предразполага околните към него.&rdquo; Според нея в съвременния свят да притежаваш &bdquo;еротичен капитал&rdquo; е не по-малкъ важно, отколкото да имаш добро образование или надеждна кредитна история.<br /> <br /> &bdquo;Прекрасната половина на човечеството цял живот прилежно работи над своя еротичен образ, тоест старателно натрупва този вид капитал. Затова тя не само има право, но е и длъжна да го ползва за кариерни цели&rdquo; &ndash; призовава англичанката.<br /> <br /> На свой ред обаче германката Ане Гразен от Мюнхенския университет излиза от красивите разсъждения и гледа прагматично на реалностите в Германия как техните жени ползват своя еротичен капитал в професионалната сфера и докъде се простират позволените рамки.<br /> <br /> Според Гразен в немските университети съществува голяма разлика в облика на студентките и на женската част от професорско-преподавателския състав. Докато студентките се обличат твърде пъстро, то стилът на преподавателките в най-добрия случай може да се нарече консервативно-елегантен, а в най-лошия те са едни &laquo;сиви мишки&raquo;. <br /> <br /> Образът на жената-интелектуалка и сексапилната жена, съгласно приетата в научните среди догма, се намират в различни координатни системи, счита Гразен: &laquo;В своето подражаване на мъжете жените доброволно са ограничили своята свобода на действие: на тях не им достига ексцентричност, красиви и забелязващи се дрехи. При това не става дума за миниполи или дълбоки деколтета.&raquo;<br /> <br /> Какъв ефект оказва еротичната външност на кариерата на жената &ndash; движещ или спиращ &ndash; много зависи от стъпалото на кариерната стълба, на която тя се намира, е уверена Ане Гразен. &laquo;Съобразителните и сексапилни студентки привличат към себе си вниманието на професорите-мъже, които започват да ги предвижват, например ги правят лаборантки. Същото става и с хубавите аспирантки, които по-често от другите ги канят на научни конференции и симпозиуми.&raquo;<br /> <br /> Ситуацията обаче се променя рязко, след като жената приближи позиция, която я надарява с власт, тоест когато изчезва зависимостта от професорското поощрение и започва конкуренцията. &laquo;Все пак немската наука я правятмъже и това не е място, където модата, стилът и сексапилноста играят значима роля. Затова жените се стремят в тях на първо място да видят учения, а не жената, те не искат да се открояват от тълпата със своята сексапилност и външна привлекателност. А е жалко!&raquo; &ndash; съкрушено констатира Ане Гразен.<br /> <br /> Сходна е ситуацията и с бизнес-лейди в Германия. На пръв поглед изглежда, че те знаят как правилно да се разпореждат със своя капитал, даже и с еротичния. Обаче светът на бизнеса също е непреклонен: женственост &ndash; да, откровена сексапилност &ndash; не.<br /> <br /> Консултантът по бизнес-етиката Кристина Таберниг е съавтор на книгата &laquo;Правила за добрия тон на деловата жена&raquo;. Според нея сексапилът дава повод на партньорите да се усъмнят в професионалната компетентност на притежателката му. &laquo;В работата на красивите хора понякога даже им е по-трудно: те трябва да са по-добри от другите, за да не помисли никой, че те са постигнали успех само благодарение на външни данни&raquo; - казва експертът.<br /> <br /> Таберниг отбелязва, че женският делови стил на облеклото в Германия се отличава със свой консерватизъм &ndash; особено в сравнение с Русия и Испания. Никакви голи рамене и открити обувки, от края на полата до коляното трябва да остава не повече от една длан, а височината на токчетата не трябва да превишават 6-7 сантиметра.<br /> <br /> Не се отличава с разнообразие и цветовата гама на деловото облекло в Германия, обаче всеки цвят от скромната бизнес-палитра носи в себе си определено послание. Първото впечатление няма втори шанс! Сивият цвят, според авторите на &laquo;Правила за за добрия тон на деловата жена&raquo; произвежда на партньора впечатление за сериозност. Тъмносиният като правило предизвиква доверие и увереност в компетентността. Черният костюм символизира достойнство, недостъпност и индивидуалност, а кафявият &ndash; естественост и дружелюбност.<br /> <br /> Експертът съветва жените винаги да изглеждат поддържани, да се обличат стилно и по възможност мъничко по-добре, отколкото предписва заеманата длъжност, като по този начин сигнализират, че вече са &laquo;съзрели&raquo; за повишение.<br /> <br /> <strong>БЛИЦ</strong><br /> <br />