Гърция е страната, в която държавните служители получават най-голям процент от заплатата си, след като се пенсионират, показват данни в доклад на Организацията на икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).След като навършат 57 години, те могат да се радват почти на цялата си заплата /95% от нея / до живот. Това е най-ранната пенсионна възраст от всички страни, с изключение на Турция. След данъчните облекчения пенсионното ниво на заменяемост при хората със средни доходи е 111.2%.
В Люксембург, след като достигнат 60 години, гражданите със средни доходи могат да започнат да получават пенсия в размер на 87.4% от заплатата си. Тези, които са заработвали половината от средния доход, могат да получават 97.9% от заплата си. За радост, икономиката на Люксембург е доста по-стабилна, в сравнение с други европейски страни. Държавният дълг е едва 12.6% от БВП.<br /> <br /> Въпреки сериозните си икономически проблеми, Испания успява да плаща значителни пенсии. Пенсията покрива 81.2% от заплатата на тези със средни доходи, с доходи наполовина на средните и с доходи един път и половина колкото средните. Пенсионната възраст /65 години за мъже и жени/ е по-висока, в сравнение с повечето страни в класацията, а мъжете и жените се очаква да живеят 18 г. и 21 г. след пенсионирането си.<br /> Хората със средни доходи в Австрия могат да получават повече от три четвърти от заплатата си под формата на пенсия. Това е особено изгодни за жените, които живеят средно по над 25 години, след като се пенсионират на 60. Това би могло да окаже сериозно влияние върху финансите на правителството, но високата заетост на хората между 15-64 г. (72.2%) помага за финансирането на тези пенсии.<br /> <br /> Италианците могат да получават доста изгодна пенсия на доста ранна възраст. На 59 г. служител, получаващ средни доходи, може да се пенсионира и да получава пенсия в размер на 64.5% от заплатата му.И тъй като средната продължителност на живота при жените е 86 г., това са доста разходи за държавата. Италия е единствата страна, заедно с Гърция, чийто дълг е по-голям от БВП. Страната харчи 15.3% от БВП за пенсии на служители - повече, от която и да е друга страна от ОИСР.<br /> <br /> Много ниска е пенсионната възраст в Турция - мъжете се пенсионират на 44.9 г., а жените на 41. Въпреки ранната пенсионна възраст, страната плаща 64.5% от заплатата на пенсиониралите се, което за мъжете трае средно над 30 години, за жените близо 38 години./БЛИЦ