Предложените от Кипърското председателство на ЕС намаление с 50 млрд. евро на дългосрочния бюджет на ЕС за 2014-2020 г. не е добра новина за Европа и за България. Това коментира Ивайло Калфин, докладчик на Европейския парламент по следващата бюджетна рамка на ЕС.
Рано тази сутрин Кипърското председателство на ЕС публикува предложение за преговори, което предвижда намаление поне с 50 млрд. евро спрямо проекта на европейски разходи за следващите седем години, подготвен от Европейската комисия и одобрен миналата седмица от Европейския парламент за 1,033 трилиона евро. Предлага се въвеждане и на допълнителни условия, които ще направят по-трудно и по-скъпо за страните членки да използват европейски средства.<br /> Съкращенията засягат най-силно средствата, на които се разчита да стимулират европейската икономика и заетост и да помогнат на Европа да се съвземе от кризата. Предлага се с 11% или с 18 млрд. евро да се свият разходите за наука, изследвания, конкурентоспособност, младежки политики. <br /> След 16-месечни преговори по политиките и целите на ЕС до 2020 г., сме разочаровани да видим, че предложението, което получихме означава, че ролята на европейския бюджет като инструмент за генериране на икономически растеж и на работни места, ще бъде силно засегната&rdquo;, коментира Калфин.<br /> <br />